Het Boek van Mormon in audio

Wat is het Boek van Mormon?

Het Boek van Mormon is een testament dat getuigt dat Jezus Christus op aarde heeft geleefd, dat Hij de Zoon van God was en is. Het bevat de geschriften van profeten vanouds. Een van hen, Lehi, woonde rond 600 v.C. in Jeruzalem. God gebood Lehi om een kleine groep mensen naar Amerika te leiden. Daar groeide zij uit tot een grote beschaving.

God bleef profeten onder dit volk roepen. Het Boek van Mormon is een verzameling geschriften van hun profeten en kroniekschrijvers. Het is genoemd naar Mormon, een van de laatste van deze profeten vanouds.

Deze profeten kenden het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen en wisten wat de zending van Jezus Christus was. Zij schreven op dat Christus na zijn opstanding aan de mensen in Amerika verscheen, ze in het evangelie onderwees en zijn kerk onder hen stichtte. In het boek staan de leringen van Jezus Christus en het getuigt van zijn verzoening en zijn liefde. Het bekrachtigt de Bijbel.

Het Boek van Mormon besluit met de grote belofte dat zij die het lezen en er oprecht over bidden door de Heilige Geest te weten kunnen komen dat het waar is.

Nederlandstalig audioboek

Omdat Het Boek van Mormon zo belangrijk is om te ontdekken, heb ik het in de nieuwe versie hoofdstuk per hoofdstuk ingelezen. Je kan het volgen als podcast met eender welke podcast software of op deze webpagina, maar als het helemaal af is, zal het ook als 1 groot audioboek te downloaden zijn. Of je kan de mp3’s 1 per 1 downloaden.

 

Het Boek van Mormon in mp3

Inleiding

1 Nephi

Inleiding Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 22
Hoofdstuk 11